Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Ochrona udostępnionych przez użytkowników danych (imię, nawiązko, unikalne hasło) oraz innych poufnych informacji jest szczególnie ważna dla YoYo Marcin Olczykowski – właściciela serwisu Oceniacz.pl.

Z tego względu YoYo Marcin Olczykowski dba z najwyższą starannością o zapewnienie ochrony danych osobowych użytkowników serwisu.

2. Słowniczek

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie pojęć użytych w tym dokumencie.

  • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
  • protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem

3. Zasady udostępniania danych

Dane podane przez użytkownika za pośrednictwem serwisu Oceniacz.pl będą wykorzystane wyłącznie zgodnie z regulaminem działania tego serwisu. W szczególności użytkownik akceptuje udostępnienie jego loginu oraz opinii na stronie serwisu oraz na stronach jego partnerów.

Użytkownik zakładając konto w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela serwisu oraz jego partnerów, także do celów marketingowych. Udostępniając w ustawowo dozwolonym zakresie lub za pozwoleniem użytkownika dane osobowe osobom trzecim np. partnerom jest zobowiązana do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie adresu poczty elektronicznej podczas rejestracji użytkownika w serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym także korespondencji handlowej od właściciela serwisu i jego partnerów, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Właściciel serwisu będzie uprawniony do udostępnienia danych osobowych na żądanie uprawnionych organów (np. organy ścigania, walki z przestępczością, prokuraturze, policji).

Udostępnienie danych może także nastąpić w celu zapobieżenia naruszeniu regulaminu serwisu lub postanowień niniejszego dokumentu.

4. Prawo wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji i usunięcia danych przekazanych podczas rejestracji konta.

5. Ochrona informacji

Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie rejestracji w serwisie, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez YoYo Marcin Olczykowski z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

6. Polityka dotycząca plików „cookie”

Przeglądarka internetowa użytkownika może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku jego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

YoYo Marcin Olczykowski przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

  • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na ponownie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
  • lepszego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników;
  • tworzenia statystyk oglądalności

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej Użytkownika, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików Cookiem na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata możliwości korzystania z serwisu.

Data opublikowania Polityki Prywatności: 26.10.2009